GeorefGeoref - Alat za georeferenciranje je aplikacija Informacijskog sustava zaštite prirode, namijenjena za georeferenciranje podataka koji nemaju prostornu komponentu (stari muzejski nalazi, literaturni podatci, recentni nalazi s opisnim navodom lokaliteta) i za preračunavanje koordinata iz bilo kojeg koordinatnog sustava u HTRS koordinatni sustav kao službeni koordinatni sustav RH. Omogućava jednostavno i brzo određivanje prostornih informacija opisnim navodima lokaliteta, odnosno njihovo pretvaranje u oblik prikladan za prikaz na karti. Aplikaciju je razvio Državni zavod za zaštitu prirode, danas Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Aplikacija je dostupna korisnicima kojima je odobren pristup od strane HAOP-a.

Za pristup aplikaciji molimo Vas pošaljite zahtjev s obrazloženjem na georeferenciranje@haop.hr.


Izradu omogućili: