Uvjeti korištenja

Pristupom web stranici Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka i objavljenim podacima korisnik prihvaća niže navedene uvjete njihova korištenja.

Sadržaj i namjena

Podaci koje sadrži Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka službeni su podaci Republike Hrvatske.

Dostupni podaci su isključivo informativnog karaktera i služe za osobnu uporabu, te se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećoj strani.

Ispis sadržaja do kojega se može doći korištenjem web stranice Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava, već služi samo za osobnu uporabu.

Uvjeti korištenja i odgovornost

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe podataka objavljenih na web stranici Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka.

Podaci koji se mogu pretražiti ili vidjeti korištenjem web stranice Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka mogu se u svako vrijeme ažurirati i izmijeniti, a Državni zavod za zaštitu prirode ne prihvaća odgovornost ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem podataka objavljenih na web stranici Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njihovim korištenjem, te prihvaća koristiti podatke isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Korisnik je suglasan da Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograniči ili ukine prava pristupa podacima objavljenima na web stranici Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka ukoliko korisnik koristi bilo koji od objavljenih podataka na nedozvoljen ili neprimjeren način.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi proizašla takvim ukidanjem korištenja web stranice Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ne jamči da će Internet lokacija Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka uvijek biti dostupna i raspoloživa.

Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje, distribuiranje podataka, na bilo kojoj vrsti medija, sadržanih u sustavu Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka.

Sadržaj dostupan na web stranici Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka korisnik ne smije kopirati radi stvaranja baze podataka u elektroničkom ili drugom obliku te javno koristiti i distribuirati prema trećim osobama.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja web stranice Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka u bilo kojem trenutku, te neće biti odgovorna za posljedice proizašle iz takvih promjena.